Miljö

Varför välja ekologiskt

Ekologiska produkter innebär att största hänsyn tagits till miljön när produkten framställs och det är förstås i alla lägen ett bättre val att välja ekologiskt. Att använda många kemikalier i …Read more

Paf tar ansvar

Paf är ett legalt finsk spelföretag med säte på Åland som har funnits sedan 1967. Överskottet från maskiner och hemsidor som Paf har går till välgörande ändamål och på detta …Read more

Information om Greenpeace

Greenpeace är en internationell organisation som bildades 1971 i Kanada och kämpar för att få en bättre miljö. Att stoppa den globala uppvärmningen är en av de främsta målen för …Read more

Svenska naturskyddsföreningen

Svenska naturskyddsföreningen är en organisation som funnits i länge i Sverige och värnat om den svenska naturen. Naturskyddsföreningen har över 220 000 medlemmar i Sverige. Svenska naturskyddsföreningen utgör en förening …Read more

Hetsen kring konsumtion

I grunden är förstås konsumtion en anledning till att utvecklingen har gått i den riktning den har gått vad gäller klimatet. Ständigt vill människan ha mer, och det materiella välstånd …Read more