Klimathotet

Nu är det ingen tvekan om att världen har kommit in i ett skede där värmestegringen innebär ett reellt hot mot mänsklighetens existens, genom naturkatastrofer, översvämningar och temperaturförändringar som förändrar förutsättningarna för att leva det liv som traditionellt har levts på många platser. Klimathotet är ett faktum. Det finns fortfarande forskare som tvivlar på det ena eller andra vad gäller klimathotet och vad som orsakar vad, och vad som orsakar mest skada, stöts och blöts ständigt, men tittar man på forskningen sammantaget, stora meta-undersökningar och utredningar av till exempel FN råder det inga tvivel om att klimathotet finns, att det utgör ett hot inför framtiden och att krafttag måste tas för att styra om den katastrofala utvecklingen.

Nya riktlinjer att förebygga klimathotet

I den stora konferens som hölls i Paris i november slöts det historiska uppgörelser och nya riktlinjer tillkom på internationell nivå om att gemensamt i världen minska miljöpåverkan och att ställa om till ett hållbarare samhälle och att ta klimathotet på allvar. Dessa uppgörelser slöts mellan över 200 länder i världen, varav flera av länderna till och med står i strid med varandra i dagsläget. I varje land och samarbeten över gränserna har riktlinjer och krav dragits upp för att styra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Ett mål är att stävja klimathotet och minska den globala uppvärmningen så att ökningen från tiden innan industriernas uppkomst stannar på 2 grader Celsius, men förstås gärna mycket mindre, mot 1,5 grader Celsius. Det krävs då enligt forskningen troligen att utsläppen inte överstiger det vi kan ta hand om från mellan år 2030 och 2050.

klimathotetDetta sätter stor press på såväl regeringar som företag runtom i världen, såväl i länder med högre välstånd samt länder i utvecklingsfas. Än har inte kontrakt skrivits, och det finns de som tvivlar på att alla länder kommer skriva på, och det är inte klart vad som händer om kontrakten inte skulle fyllas upp, men i det stora hela var konferensen en framgång där klimathotet togs på allvar och länder ville ta ansvar för att ta itu med det.