En hållbar livsstil

För att inte världen ska gå under måste alla, privatpersoner som företag, tänka på sin livsstil och sänka sin energiförbrukning och göra de val som innebär att. Ibland innebär detta att göra val som gör det lite dyrare kortsiktigt, men fantastiskt nog är det så att det ofta innebär att du minskar kostnaderna långsiktigt. I slutändan innebär det både en sundare och rikare livsstil.

Din livsstil och det större ansvaret

Det går inte att hoppas på att ett företag ska ta ansvar själva för sin miljöpåverkan, utan konsumenterna som köper tjänster av företagen har ett ansvar att kräva ett bättre miljötänk, och också välja de företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan. Du som privatperson måste ständigt fundera över din livsstil ställa dig frågan ”Vilka avtryck sätter levernet på miljön?” och ”Går det att göra förändringar som minskar detta avtryck?. Du måste hitta ett klimatsmart boende som är snällt mot miljön.

livsstilI detta ansvar ingår det att anpassa sin livsstil till att välja ekologiskt – det vill säga produkter som är framtagna på ett miljövänligt sätt och när de används också är miljövänliga. Produkter som är producerade av ekologiska material, som är producerad med minsta möjliga energiåtgång, och produkter som drar så lite elektricitet som möjligt bör väljas framför produkter som skapas av material som skadar vår planet vid framställningen, som kräver stora landsytor för produktion, eller som i sin användning kräver mycket energi.

I många fall handlar det också om att ställa om din livsstil så att du stänger av apparater som inte används för tillfället och stänger av elkontakten eller drar ut sladden istället för att apparaten står i stand by. Samt att du väljer ett annat sätt att till exempel värma vattnet eller laga maten och kanske inte använder vissa produkter som du istället kan ersätta med produkter som inte kräver lika mycket energiåtgång. Det är ett under att det fortfarande används så mycket lampor som inte är lågenergilampor när den miljöpåverkan och den kostnad som genereras för lågenergilamporna är så mycket lägre än den miljöpåverkan och kostnad som genereras av traditionella glödlampor.